Visa-Auto Oy:n tietosuojaselosteet

Visa-Auto Oy:n johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia toimintaperiaatteita henkilötietojen käsittelyssä. Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin. Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Visa-Auto Oy:n keskeisimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät henkilörekisterit tietosuojaselosteineen ovat henkilörekisteriperusteisesti eriteltynä alla. Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen.

 

Asiakasrekisteri

Sähköisen viestinnän rekisteri

Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat

Kameravalvontarekisteri

Verkkovierailurekisteri

Evästeseloste