Maksuehdot

Ostaja on velvollinen suorittamaan kauppahinnan tilisiirrolla, maksukortilla tai rahoituksella ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei muusta ole sovittu.

Myyjä luovuttaa ajoneuvon ostajalle vasta kun käteismaksuosuudeksi sovittu kauppahinta on maksettu.

Osamaksukaupassa myyjä luovuttaa ajoneuvon ostajalle, kun sovittu käsirahaosuus on maksettu myyjälle ja rahoitusyhtiöltä on saatu hyväksytty rahoituspäätös.

 

Ostajan palautusoikeus

Etämyynnissä ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä, kauppa ja sitä edeltävä markkinointi on tapahtunut etäviestimellä. Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on tutustunut ajoneuvoon myyjäliikkeessä. Asiakkaalla on mahdollisuus palauttaa ajoneuvo Visa-Auto Oy:lle neljäntoista (14) vuorokauden sisällä ajoneuvon vastaanottamisesta seuraavien ehtojen mukaisesti:

Palautusoikeus koskee yksityiskäyttöön hankittua, osamaksulla ostettua ajoneuvoa tai tuotetta. Palautusoikeus ei koske ammatti- tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen hankittua
ajoneuvoa.

Ennen palautusta asiakkaan on oltava yhteydessä myyjäliikkeeseen palautuksen yksityiskohtien sopimiseksi.

Asiakas voi käyttää Visa-Auto Oy:n (malli Oikeusministeriön asetuksesta 110/2014) peruuttamislomaketta tai ottaa yhteyttä sähköpostitse visa-auto@visa-auto.fi.

Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo Visa-Auto Oy:n toimipisteeseen osoitteessa Allastie 4, 21200 Raisio. Ostaja vastaa palautuksesta aiheutuvista kustannuksista, jollei muuta sovita. Jos kyseessä on käytettynä myyty ajoneuvo, palautushetkellä asiakas on ajanut sillä enintään tuhat (1.000) kilometriä.

Visa-Auto Oy palauttaa ajoneuvon kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla. Mikäli ajoneuvossa tai tuotteessa on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.).

Palautettavan ajoneuvon tulee olla kaikilta osin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle luovutettaessa. Mahdolliset pesu- ym. puhdistuskustannukset vähennetään palautettavasta summasta.

Ajoneuvon mukana tulee olla kaikki ajoneuvoon kuuluvat vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet, avaimet ja asiapaperit.

Visa-Auto Oy tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että ajoneuvo tai tuote täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot.
Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) vuorokauden sisällä ajoneuvon palautuksesta.
Jos Visa-Auto Oy huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita myöhemmin, jotka ovat syntyneet ajoneuvon ollessa ostajan hallussa, on Visa-Auto Oy:lla oikeus hakea ostajalta takaisin ajoneuvon arvon alenemista vastaava summa.

 

Visa-Auto Oy

Allastie 4

21200 Raisio

visa-auto@visa-auto.fi

02 4373911